24 Şubat 2013 Pazar

Servet-i Fünun Edebiyatı Günlük Ders Planı


DERS PLANI                                                                                               

Sınıf / Okul

11 .SINIFLAR 

Dersin Adı

TÜRK EDEBİYATI

Ünitenin Adı/No
SERVET-İ FÜNUN  DÖNEMİ EDEBİYATI
Konu
ÖĞRETİCİ METİNLER
EDEBİ TENKİT  GEZİ YAZISI HATIRA
Önerilen Süre
 
BÖLÜM II:

Öğrenci Kazanımları/

Hedef ve Davranışlar

1. Metnin yazılıs amacını belirler.
2. Anlam birligine sahip kümelerin
metnin iletisi etrafında nasıl birlestigini belirler.
3. Metnin ana fikrini bulur, aynı ana fikrin o dönemde yazılmıs diger türlerde ele alınıp alınmadıgını belirler.
4. Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekligi arasındaki iliksiyi açıklar.
5. Metnin hangi düsünceye baglı kalınarak yazıldıgını belirler.
6. Metnin dil ve anlatım özelliklerini belirler.
7. Metinde somut olan ifadelerin nasıl kullanıldıgını belirler.
8. Metnin hangi gelenege baglı kalınarak yazıldıgını belirler.
9. Dergilerin ögretici metinlerdeki rolünü tartısır.
10. Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatı’nda inceledigi ögretici metinlerle Tanzimat
dönemine ait ögretici metinleri karsılastırır.
11. Yazarın fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunur.
12. Eserle yazar arasındaki iliksiyi belirler.
 

Ünite Kav. ve Sembolleri/ Davranış Örüntüsü

,
 ana düşünce, yan düşünce,  karakter, tip, bakış açısı, tema, parnasizm, naturalizm
Güvenlik Önlemleri (Varsa)
 
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri
Soru - cevap, Beyin fırtınası, Problem çözme, İnceleme, Uygulama, Araştırma, Örnek Olay İncelemesi, İş Birliğine Dayalı Öğrenme, Çoklu Zeka
 
KullanılanEğitim Teknolojileri   Araç, Gereçler ve Kaynakça
Ders Kitabı (11. SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB)
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:
 
ü  Dikkati Çekme
Serveti Fünundan önceki Türk edebiyatında anlatmaya bağlı  edebi türler nelerdir. Bu türleri romanla karşılaştırınız?
Siz bir gezi yazısı, edebi tenkit ve ya hatıra  yazsaydınız eserinizde ne tür konuları işlerdiniz? Niçin?
ü  Güdüleme
Bu dersimizde öğretici   metinlerden edebi tenkit, hatıra ve gezi yazısını  işleyeceğiz. özeliklerini inceleyeceğiz.
ü  Gözden Geçirme
Serveti Fünun edebiyatı ile  ilgili özelliklerin gözden geçirilmesi.
ü  Derse Geçiş
 
 
Ögretici metinler, dönemin edebî zevk ve anlayısını konu alan yazılardan seçilir.
:kili veya üçlü gruplara ayrılan ögrenciler, kazanımlarda ifade edilen hususlardan
hareketle bu metinleri incelerler ve saptadıkları özellikleri yazarlar. Ögretmen de
konuyla ilgili ögrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân verecek sorular hazırlar.Bu soruları sınıfta ögrenci gruplarına yöneltir. Böylece soru-cevap yöntemi çevresinde konuyla ilgili tartısma açılır. Tartısma sonunda her ögrencinin bir rapor hazırlamasıistenir.
 
Ögrenciler, dergilerin ögretici metinlerdeki rolünü
arastırırlar. Fikirlerini arkadaslarıyla paylasırlar.
 

                                                                                                                                                                                                                      

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder